Likabehandlingsplan - film

Policy (00:02:37)

Handlingsplan (00:04:32)
* Inledning (Direkt efter Handlingsplan)

* Mål (00:07:24)

* Diskrimineringslagen (00:08:19)

* Värdegrund och prioriterade fokusområden (00:09:44)

* Genomförande (00:10:53)

* Utvärdering och uppdatering av likabehandlingsarbetet (00:13:37)

* Åtgärder (00:15:30)

* Lista på kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter (00:17:02)

* Ansvarsfördelning (00:17:13)

* Åtgärder för ett främjande och förebyggande arbete (00:19:48)
-- Riksförbundet (00:19:57)
-- Regionala och lokala organisationer (00:22:50)
-- Våra mötesplatser och vår verksamhetsplanering (00:24:06)

* Åtgärdsplan vid kränkande handlingar (00:25:58)
-- Viktiga kontaktuppgifter (00:31:17)

Råd och tips (00:31:53)
* Vad är likabehandling? (00:33:54)

* Diskriminering (00:35:39)

* Maktstrukturer (00:37:00)
-- Tips: det osynliga arbetet (00:38:22)

* Härskartekniker (00:39:12)
-- Övning: Gruppsamtal om härskartekniker och motstrategier (00:42:33)
-- Övning: jämställd tid till att teckna under mötet (00:45:34)

* Intersektionalitet (00:47:00)
-- Övning: Vem är...? (00:48:12)

* Mångfald (00:49:42)
-- Övning: fyra hörn (00:51:36)
-- Övning: bildanalyser och planering av arrangemang (00:53:35)

* Normer (00:54:44)
-- Övning: Ett steg fram (00:56:43)

* Förslag på checklista (01:00:42)

* Förslag på bemötandepolicy (01:02:36)

* Ytterligare vägledning (01:04:22)

* Praktiska material att använda under övningarna (01:08:10)

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-06-04
Uppdaterad: 2019-06-04