SDR:s biståndsarbete i Bolivia


SDR bedriver biståndsprojekt, där förbundet stöttar det bolivianska dövförbundet FEBOS. Åsa Henningsson och Lars-Gunnar Möllefors besökte Bolivia, den 26-28 oktober 2019.

FEBOS arrangerade en internationell konferens om teckenspråk och tolk, den 26-27 oktober i Cochabamba, Bolivia. Det var flera föreläsningar, bland annat om språkdeprivation, teckenspråkstolkning på universitet/högskola i Colombia, venezuelanska dövförbunds arbete med mänskliga rättigheter, teckenspråks- och dövtolkar i Sverige/Bolivia, hur viktigt det är att få utbildning på dövas första språk, samarbete mellan döv- och tolkorganisation.

FEBOS ordnade också kulturafton, där bolivianska deltagarna visade upp kläder, mat, flagga och dans från sina hemregioner.

Och det första ungdomslägret för döva ungdomar genomfördes. Man tog upp bland annat om brist på kommunikation på teckenspråk mellan föräldrar och barn/ungdomar, integrering i ”hörandes” skolor på grund av avstånd, upplevelser av övergrepp och barnarbete. Det positiva är att ungdomarna har ökad medvetenhet och inser hur viktigt det är att få teckenspråk tidigt, ha möjlighet till högre utbildning, om deras mänskliga rättigheter, hur och vad de kan göra framöver.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-11-14
Uppdaterad: 2020-01-23