Användarundersökning om Bildtelefoni.net

Svara på användarundersökning om Bildtelefoni.net från Post- och telestyrelsen (PTS)

Analysföretaget Analysys Mason genomför just nu, på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS), en enkätundersökning riktad till användare av Bildtelefoni.net. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur tjänsten används och hur nöjda användare är med tjänsten.

Du kommer vara helt anonym i enkäten och dina svar kommer endast redovisas tillsammans med övriga svar. Enkäten innehåller 11 frågor och tar cirka 10 minuter att besvara. Alla frågor och svarsalternativ i enkäten är översatta till svenskt teckenspråk. Följ nedanstående länk för att besvara enkäten.

» https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=37723inEghDRm2733ygi2

Det finns också möjlighet att besvara enkäten via bildtelefon istället för på webben. Du får då besvara enkäten på teckenspråk direkt till ett undersökningsföretag. Följ nedanstående länk för att komma till ett formulär där du lämnar ditt namn och kontaktinformation så kommer du bli uppringd inom de närmaste dagarna för att besvara enkäten.

» https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=37853i9FSsST9hEQXK99D

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-11-26
Uppdaterad: 2019-11-26