Rapport: Rätt till tolk – ingen tolkningsfråga!


Det här är en summering på svenskt teckenspråk, av vår skuggutredning om tolktjänsten. Innehållet är förord, inledning och sammanfattning inklusive problembeskrivning, hur tolktjänsten organiseras i andra länder, våra förslag till lösningar samt vilka utredningar och rapporter som staten gjort hittills.

- - - - - - - - - 

Dagens tolktjänst är alltför splittrad och godtycklig, och baseras på prioriteringsgrunder som inte alltid stämmer med vår vardag. Med tiden har flera regioners tolkcentraler snävat in skyldigheten de har att erbjuda tolktjänst. Dessutom lämpar de över ansvaret på andra aktörer. Regering efter regering har förhalat den reformering av tolktjänsten som så uppenbart behövs. Vi på Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda och Riksförbundet DHB har därför sett oss nödgade att gå före och utforma förslag på en framtida tolktjänst med utgångspunkt i tolkanvändarnas perspektiv. Behovet av en helhetslösning för en ny tolktjänst är enormt och med den här rapporten avser vi att visa vägen. Det är dags nu!

Rapport
Rätt till tolk – ingen tolkningsfråga!

tolkrapport omslag


Pressmeddelande från SDR, SDUF, FSDB och Riksförbundet DHB 2020-01-28

» Pressmeddelande

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-01-28
Uppdaterad: 2020-10-28