Summering av Dövas Nordiska Råds möte


Summering från Dövas Nordiska Råds möte i Helsingfors, Finland den 27-29 februari.

Deltagare var från dövförbunden i alla fem nordiska länder samt ungdomsförbunden från lika många länder. Vi tog upp bland annat landrapporter, där varje land berättade om vad som händer inom förbundets arbete, vilka frågor som är aktuella m.m. Från Sverige berättade vi om tolktjänsten och om den stora omorganisationen.

DNR står bakom en ansökan som Nordiska teckenspråksnätverket har arbetat fram. Ett projekt som ska uppmärksamma barn och ungdomars rätt till teckenspråk. Att teckenspråkets ställning stärks i Norden. Vi avvaktar besked om projektet, och om det blir godkänt startar projektet i höst.

Frågan om sanningskommission/försoningskommission är aktuell hos våra grannländer Danmark och Finland. Islands döva fick ursäkt från staten redan år 2009. I Sverige vill vi återuppta arbetet för en sanningskommission.

Vi gjorde en jämförelse mellan våra länder om vår ekonomiska situation (främst inkomstsidan), vilka inkomster som genereras till förbunden.

Vi hade möte med ungdomsförbunden. Första området var om mobilitet i Norden. Hur fungerar det för döva och teckenspråkiga att flytta inom Norden, rätt till teckenspråk och hjälpmedel? Information på teckenspråk om vilka regler som gäller kring mobilitet i Norden. Det finns brister idag och Nordens Välfärdscenter har fått i uppdrag att synliggöra problemen vid ett seminarium i höst.
Andra området var om tolktjänsten. Sverige presenterade kort om skuggutredningen som skett och seminarium i januari. Andra länder berättade också om sitt tolksystem.

Nästa möte blir i Danmark höst 2020. Vi hoppas på att seminarium kan ske samtidigt.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-03-02
Uppdaterad: 2020-03-19