Yttrande gällande modersmålsundervisning


SDR har svarat på betänkandet "För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål", SOU 2019:18.

SDR stöder den stora utredningens förslag på åtgärder för att förbättra modersmålsundervisningen för våra målgrupper döva, hörselskadade elever och elever som har döva familjemedlemmar.

Några av förslagen i betänkandet är bland annat att modersmålsundervisningen ska ingå i timplanen och då i ordinarie schema. Ett annat är att kravet på minst 5 elever för att starta en grupp tas också bort.

Det finns dock saker i betänkandet som SDR har kommenterat.

Svenskt teckenspråk har inte samma status som de nationella minoritetsspråken. Det innebär att elever som önskar läsa svenskt teckenspråk som modersmål riskerar gå miste om möjligheten. Modersmålsundervisning är viktigt för utveckling av kunskaper i svenskt teckenspråk och den kulturella identiteten. Grundläggande kunskaper är ett av kraven som finns kvar. För döva barn innebär detta krav ett problem dels då svenskt teckenspråk inte överförs från förälder till barn i vanliga fall då 90 - 95 % av döva barn har hörande föräldrar. Dels drabbar det de elever som är döva eller har en hörselnedsättning och som går integrerat i grundskolan och som saknar grundläggande kunskaper i det svenska teckenspråket.

SDR anser att formuleringen ”har behov av teckenspråk” skall tas bort. Vem bedömer behovet? Alla som har konstaterats döva eller hörselskadade ska ha rätt till att få modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk oavsett vilka grundkunskaper de har. Fjärrundervisningen har sina fördelar men skall bara ses som ett komplement till den viktiga fysiska undervisningen då det svenska teckenspråket är ett visuellt språk.

Läs SDR:s yttrande i sin helhet 
Yttrande

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-03-17
Uppdaterad: 2020-04-17