Lars Ohlsson har gått bort


Vi på SDR har fått information om att Lars Ohlsson har gått bort. Lars Ohlsson var den förste läraren och föreståndare på Blockhusudden i Stockholm, där många döva studerade. Det som särskilt kännetecknade Lars var hans engagemang och tro på att döva kunde gå vidare i sina teoretiska studier.

Han planerade utbildningen så att den skulle efterlikna den utbildning som hörande fick och lyssnade på sina döva elever som önskade att deras utbildning skulle resultera i en examen, vilket också förverkligades.

Hans pedagogiska utstrålning och kamp för dövas rätt till likvärdig utbildning upphörde inte på Blockhusudden utan han var även med och startade upp gymnasieutbildningen i Örebro från 1967.

För hans insatser tilldelades han Kruthmedaljen nummer 13 år 2002.

Våra tankar är hos Lars Ohlssons familj och vänner.

Vi riktar ett stort tack till Lars Ohlsson för hans insatser och dövas rätt till en likvärdig utbildning. Vila i frid.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-05-05
Uppdaterad: 2020-05-14