Förbundsmöte 2020

Förbundsmötet genomförs den 22-23 augusti på en digital plattform.

Program
Lördag 22 augusti
09.00 - 16.00
* Årsredovisning (verksamhetsberättelse) 2019 
* Ekonomi (förvaltningsberättelse) 2019 
* Motionsuppföljning
Lunch 13.00-14.30
* Fyllnadsval

Söndag 23 augusti
09.00 - 13.00

* Budget 2020
* Verksamhetsplan 2020/
* Fokusområde 2021 
* SDR studion, utvärdering/uppföljning
* Diskussion om motionsprocess till kongress 2021
* Valberedning

Handlingar
docxKallelse
» Kallelse (På teckenspråk)

docxAnmälan
» Vid förhinder (På teckenspråk)
» GDPR (På teckenspråk)

docxProgram

docxSamtycke
 

» Förslag på fyllnadsval från valberedningen

docxInformation från valberedningen
» Information från valberedningen (På teckenspråk)
docxNomineringsblankett

Årsredovisning 2019

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-06-22
Uppdaterad: 2020-07-01