Vad innebär det att vara döv?

Att vara döv innebär att inte höra. Den som föds döv eller blir döv tidigt får teckenspråk som första språk. Små hörande barn lär sig tala genom att härma sina föräldrar. Döva barn kan inte härma sina föräldrars tal, utan måste titta på deras händer och ansikte för att uppfatta vad föräldrarna vill säga.

Andra döva har blivit döva senare i livet och kallas vuxendöva. De har ofta svenskan som första språk och lär sig teckenspråk för att lättare kommunicera med andra som kan teckenspråk.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14