Varför blir man döv?

Man kan födas döv, t.ex. om modern hade röda hund under graviditeten, man kan ha fått hjärninflammation eller någon annan sjukdom i tidig barndom. Man kan även bli döv av bullerskador eller t.ex. få nedsatt hörsel av hög musik.

Hörande kan plötsligt bli döva en dag och aldrig höra igen. Det är en gåta varför det kan bli så, kanske kan det bero på virus.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14