Varför grimaserar och pekar döva när dom pratar?

Teckenspråket bygger på det visuella och hela kroppen används för att uttrycka sig. Det är naturligt att använda kroppsspråk när man tecknar. Om man är arg t.ex. så uttrycker man det med kroppsspråk och visar med mimik vilken sinnesstämning man befinner sig i. Hörande kan höra på rösten om en person är otrevlig eller inte. Döva ser ganska snabbt om en person är osäker, nervös, glad, mår dåligt etc. Det är svårt att ljuga på teckenspråk, eftersom man alltid måste titta på varandra för att uppfatta vad som sägs.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14