Hur kommunicerar döva och hörande?

Om hörande kan teckenspråk är kommunikationen mellan hörande och döva inget hinder. Fler och fler lär sig teckenspråk som tillval i skolan eller genom kvällskurser på dövföreningar eller studieförbund. Man kan också lära sig lite teckenspråk i sin mobil, genom den app som Sveriges Dövas Riksförbund har tagit fram. Stockholms Universitet har ett digitalt teckenspråkslexikon på sin hemsida.

I  andra kontakter mellan döva och hörande, där hörande inte kan teckenspråk, används teckenspråkstolk.

Eller så skriver man på papper eller via en bildskärm (mobil, surfplatta, dator) till varandra. Det fungerar ju i enkla sammanhang, men är inte en bra ersättning för teckenspråk.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14