Vilket stöd finns för föräldrar som får ett dövt barn?

Föräldrar som får ett dövt barn eller misstänker att barnet är dövt/hörselskadat får ta kontakt med barnavårdcentralen för ett BOEL-test (Blicken Orienterar Efter Ljud).

Om man får veta att barnet är dövt/hörselskadat får man träffa landstingets pedagogiska hörselvård som ansvarar via en hörselvårdskonsulent för att barnet får det stöd som behövs.

Läs om varför alla döva och hörselskadade barn med eller utan hörselhjälpmedel ska få tillgång till teckenspråk tidigt för att utveckla tvåspråkighet under TECKENSPRÅK.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14