Hörselskadad - ett "finare" ord för döv?

Nej, inte alls. Förr sa man att döva inte hör alls och hörselskadade hörde en del. Döva kommunicerade med teckenspråk och hörselskadade använde hörapparat.

Idag har många hörselskadade, framförallt ungdomarna, insett vikten av tvåspråkighet, d.v.s. både svenska och teckenspråk, för att kunna välja det språk som passar bäst vid varje tillfälle.

Teckenspråkiga döva ser sig som en språklig minoritetsgrupp.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14