Skillnad mellan dövundervisning och undervisning för hörande?

Dövskolan (specialskolan för döva och hörselskadade) följer den vanliga läroplanen. All undervisning sker på teckenspråk.

Ett särskilt mål finns angivet - "Grundskolans mål gäller även för specialskolan. I stället för grundskolans mål för svenska och engelska gäller dock särskilda mål för döva och hörselskadade elever".

Specialskolan ansvarar för att varje döv eller hörselskadad elev efter genomgången specialskola:
• Är tvåspråkig, d.v.s. kan avläsa teckenspråk och läsa svenska samt uttrycka tankar och idéer på teckenspråk och i skrift
• Kan kommunicera i skrift på engelska.

Dövskolan är 10-årig, grundskolan 9-årig. Det extra året har funnits mycket länge och idag motiveras det med att eleverna ska bli tvåspråkiga, teckenspråk och svenska i skrift. Svenska är främmande språk för döva och måste alltså läras in på samma sätt som hörande lär sig främmande språk - skillnaden är att hörande har hjälp av att höra det främmande språket, det kan ju inte döva.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14