Finns det någon skillnad i ekonomiska resurser mellan dövutbildning och hörandeutbildning?

Det är svårt att svara på, men eftersom ofta klasserna i dövskolan är mindre så kostar dövskolan mer. Detta kan säkert Specialpedagogiska skolmyndigheten svara på.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14