Vilka problem och begränsningar finns med dövutbildningen och i dövskolorna?

Om man inte hör är det svårt att lära sig svenska. Det finns krav på att döva elever skall behärska svenska i skrift. Sedan 1998 finns en professor, i svenska som andraspråk för döva, vid Stockholms universitet. Ett aktivt samarbete med skolorna finns när det gäller hur och på vilket sätt man undervisar döva i svenska.

Det finns många döva invandrarbarn - ett särskilt problem eftersom de ofta kommer till Sverige utan att tidigare ha haft ett teckenspråk. Ett annat problem är stödet till dessa barn, många invandrade föräldrar förstår/accepterar inte teckenspråk, de lär sig inte det själva och kan alltså inte stödja sitt döva barn i skolarbetet eller kommunicera med det.

I dövskolorna finns också en del lätt utvecklingsstörda döva elever, de är integrerade i dövskolan på sama sätt som hörande förståndshandikappade elever kan vara. Viktig för dem är den teckenspråkiga miljön. Nu finns möjligheten att använda särskolans läroplan för dem, det har inte varit möjligt tidigare.

Det allra viktigaste är att erbjuda eleverna undervisning på teckenspråk i en teckenspråkig miljö. Det är just bristen på detta som tidigare innebar att döva elever inte fick den utbildning alla elever har rätt till och att de därför inte kunde studera vidare.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14