Hur ser dövskolornas framtid med tanke på alla CI barn som växer upp?

Behoven blir självklart annorlunda och skolorna anpassar sig efter den förändrade målgruppen och de förändrade behoven - det är helt klart och nödvändigt. SDR kan redan se att undervisningen anpassats till den nya målgruppen (CI-opererade barn).

Undervisning på talad svenska med tecken som stöd blir alltmer vanlig. Men vi ska komma ihåg att tecken som stöd inte är något språk! SDR arbetar för att specialskolorna värnar sin teckenspråkiga miljö och att de teckenspråkiga barnen får undervisning på teckenspråk, att man inte blandar språken - svenska och teckenspråk - utan att man är noga med att skilja språken åt.

Specialskolorna har uppdrag från regeringen att erbjuda döva och hörselskadade barn en teckenspråkig miljö och att barnen ska utveckla tvåspråkighet. Detta bevakar SDR och vi har också ett samarbete med skolornas rektorer och med Specialpedagogiska skolmyndigheten om detta. Döva och hörselskadade barn som behöver teckenspråk måste alltid garanteras en teckenspråkig undervisning och skolmiljö. Självklart inser vi att CI-barnen behöver en annan form av undervisning i framtiden allt eftersom den nya tekniken utvecklas och barnens hörsel alltmer förbättras.

SDR och Hörselskadades Riksförbund anser att alla hörselskadade barn med hörapparat eller CI ska ha RÄTT att lära sig teckenspråk under hela sin skoltid för att göra det möjligt för dem att själva välja det språk som är bekvämast att använda i livet. Idag ser vi en fara i att barnen inte får teckenspråk när de integreras i den "vanliga" skolan.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14