Gör den segregerade skolan att döva blir mer isolerade från det hörande samhället?

Nej, det är varken vår eller skolornas uppfattning. De allra flesta döva elever har hörande föräldrar, syskon och släkt. Segregatation i undervisningen innebär ju att det egna språket används, eleverna blir starka och får kunskaper och gott självförtroende, något de har med sig i bagaget när de som vuxna lever integrerade i samhället.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14