Dövas plats i arbetslivet


Förstudien genomfördes i syfte att utreda om det föreligger behov av en teckenspråkig arbetsplats i Östergötland. Resultat visar på mångdimensionella och komplexa svårigheter att vara döv i ett hörande samhälle. Tydligast framträder kommunikativa skillnader mellan döva och hörande, vilket utgör avgörande hinder för att grupperna ska kunna mötas fullt ut.

En teckenspråkig arbetsplats kan leda till högre livskvalitet med ökad arbetsförmåga genom att stärka döva personer i arbetslivet. Förstudiens samlade resultat ska fungera som underlag för en kommande ansökan till ett genomförandeprojekt.

Dövas plats i arbetslivet

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2012-10-11
Uppdaterad: 2019-09-04