Teckenspråksfilmer på webbsidor


Broschyren har tagits fram för att göra det enklare för dig som ska göra webbsidor tillgängliga på teckenspråk och ska upphandla översättningstjänster.

SDR genomförde 2011 projektet "Kvalitetssäkring av teckenspråksfilmer". Syftet med projektet var att tydliggöra vad som krävs för att webbsidor på svenskt teckenspråk ska fylla sin funktion, med hög användbarhet och tillgänglighet. Kriterierna fick vi fram genom en studie av användarnas önskemål och hur de använder teckenspråksfilmer på webbsidor.

Företag som deltagit i projektet
» SDR tecken AB
» Teckenbro Media AB
» Döviana
» NingAB

Inför upphandling av teckenspråksfilmer

Kravprofil för teckenspråksfilmer på webbsidor

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2012-10-31
Uppdaterad: 2015-03-11