Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för teckenspråkiga döva


Presentation av resultatet ur studien, framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning med inriktning på personer som är teckenspråkiga döva. Efter resultatredovisningen följer analys och reflektion gjord av SDR.

Studien har genomförts av Utredningsinstitutet HANDU AB i samverkan med SDR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder samt Synskadades Riksförbund och är finansierad med stöd från Allmänna arvsfonden.

Vilka är framgångsfaktorerna för att personer med funktionsnedsättning ska kunna komma in i och/eller stanna kvar i arbete? För att kunna öppna arbetsmarknaden för alla behövs det lärdom och kunskap om vad det är som gör att vissa får arbete.

Syftet med studien är att kartlägga framgångsfaktorer som möjliggjort och bidragit till att personer med funktionsnedsättning fått ett arbete, kunnat utvecklas inom sitt arbete, kunnat stanna kvar på sin tjänst eller har kunnat återgå till arbete.

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för teckenspråkiga döva

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2012-11-14
Uppdaterad: 2019-09-04