Frågor och svar

Vi får många frågor om döva. Men vi har dock små möjligheter att svara personligt och hoppas därför att du hittar det du söker på denna sida eller på sdr.org (Tips: Använd sökverktyget).

» Vad innebär det att vara döv?
» Hur många döva finns det?
» Hur stor andel av befolkningen är döv?
» Är dövhet ärfligt?
» Varför blir man döv?
» Hur lär sig döva svenska?
» Varför grimaserar och pekar döva när dom pratar?
» Hur kommunicerar döva och hörande?
» Vilket stöd finns för föräldrar som får ett dövt barn?
» Hörselskadad - ett "finare" ord för döv?
» Varför ska man inte säga dövstum?
» Får döva ta körkort?
» Varför talar en del döva konstigt?
» Hur uppfattar döva ljud? 
» Hur hör döva sång och musik?

Arbetsliv
» Hur ser arbetsmarknaden ut för döva?
» Får döva teckenspråkstolkar till sin arbetsplats?
» Skillnader och begränsningar i arbetslivet?

Skola och utbildning
» Vilka skolor för döva finns det i Sverige?
» Har döva lika lång skolgång som hörande?
» Har döva en annan läroplan än hörande?
» Skillnad mellan dövundervisning och undervisning för hörande?
» Finns det något samarbete mellan döv- och hörandeskolorna?
» Finns det någon skillnad i ekonomiska resurser mellan
 dövutbildning och hörandeutbildning?
» Vilka problem och begränsningar finns med dövutbildningen och i dövskolorna?
» Hur ser dövskolornas framtid med tanke på alla CI barn som växer upp?
» Gör den segregerade skolan att döva blir mer isolerade från det hörande samhället?

Tillgänglighet och hjälpmedel
» Vad finns det för tekniska hjälpmedel för döva?
» Hur ringer döva till varandra?
» Hur ringer döva och hörande till varandra?
» Vad är distanstolkning?

Tolkverksamhet
» Var kan man utbilda sig till teckenspråkstolk?

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-09-26
Uppdaterad: 2014-12-12