Är teckenspråket internationellt?

Nej. Många tror att teckenspråket är internationellt och blir förvånade när det inte är det. Varje land har sitt eget teckenspråk, som har utvecklats på samma sätt som det talade språket. Det finns till och med dialektala skillnader inom länderna. Men döva från olika länder förstår varandra rätt bra ändå, eftersom teckenspråket till viss del är bildlikt eller avbildande som man brukar säga, och visuellt. Många tecken i olika länders teckenspråk är ganska lika, då handlar det ofta om något som är konkret som till exempel äta, bil och hus.

Det finns dock ett internationellt handalfabet och tecken med influenser från flera nationella teckenspråk. Det används av vissa personer i några specifika situationer när det behövs. Man brukar då prata om internationella tecken eftersom det inte handlar om ett helt språk. Dessa internationella tecken varieras beroende på de sammanhang som det används i, till exempel inom World Federation of the Deaf, Deaflympics och på internationella konferenser för döva och teckenspråkiga.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-12
Uppdaterad: 2016-02-26
 • 2018-11-06

  Nu kan ni söka bidrag från vår stiftelse. Ansökan ska vara SDR tillhanda senast den 1 februari. 2021.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-11-17

  SDR har fått ett beviljat projekt på ett år hos Riksantikvarieämbetet, RAÄ som startade i september 2020. Syftet med projektet är att kartlägga och samla information kring dövas historia och kulturarv i Sverige.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-11-16

  Alla döva barn ska ha rätt till svenskt teckenspråk. Det innebär att varje barn oavsett bakgrund, typ av hörselnedsättning och livssituation ska få så goda förutsättningar som möjligt att tillägna sig svenskt teckenspråk.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-11-12

  SDR Studio är en materialserie som består av filmer där två eller tre personer har samtal och diskuterar specifika frågor som är högaktuella i dövsamhället generellt, men också politiskt heta just nu. I serien berättar vi om aktuella arbeten, delar med oss av tips och verktyg. Del 3 handlar om Döva barn och stöd till föräldrar. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-11-04

  Presentation av Therese, projektledare på SDR.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-10-28

  Vi på SDR hälsar Birgitta Martinell och Kave Noori välkomna till oss!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-10-22

  kongress sidhuvud

  .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-09-28

  FN har fattat beslut i fallet om Richard Sahlin som nekades anställning på Södertörns högskola med hänvisning till för höga tolkkostnader. Beslutet är till Richard Sahlins fördel och innebär att FN ställer sig på SDR:s sida och anser, precis som vi påpekat sedan länge, att den svenska regeringen måste komma tillrätta med tolktjänsten.

  .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-09-01

  På grund av den rådande pandemin och myndigheternas rekommendationer är seminariet framskjutet för att förhoppningsvis istället genomföras under våren 2021.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -