Babytecken - det perfekta sättet att kommunicera med din baby

Att kommunicera och samspela med sitt barn är både viktigt och roligt. Forskarna har upptäckt fördelen med att lära sig teckenspråk som baby. Babyn kan använda tecken långt innan hon/han lärt sig prata och det innebär att babyn kan göra sig förstådd tidigt. Barnet får dessutom större ordförråd.

Babytecken är ett sätt att kommunicera med ditt barn under tidiga år, innan dess tal kommit igång. Barn härmar personer i sin omgivning, det nickar, vinkar mm. Med babytecken finns en möjlighet att ditt barn kan kommunicera och berätta mer än så. Ett tecken är lättare att göra med händerna än ett ord är att uttala, och många tecken är dessutom logiska och lätta för barnet att koppla samman med betydelsen.

Babytecken i Sverige utgår från det svenska teckenspråket. Börja med att visa några tecken som ofta finns i barnets vardag, t.ex. tecken för saker eller något roligt som ni brukar göra tillsammans. Genom att se tecken i sin vardag kommer barnet att utöka sitt teckenförråd och så småningom kanske även sätta ihop flera tecken till hela meningar. Under barnets första två år kommer det att få ett stort teckenförråd som är mycket större än det antal ord som det kan artikulera för att kunna göra sig förstådd vid den åldern.

Babytecken är till för både föräldrar och bebisar, oavsett om man har en hörselnedsättning eller inte. Vi tar upp några fördelar med Babytecken, se nedan.

Ger ditt barn möjlighet att uttrycka sin vilja och önskemål innan det kan tala. Genom att använda tecken så underlättar du för barnet och dig själv att förstå situationen. Ett tecken är mer konkret än det talade ordet. Barnet kan därför tidigare förstå och göra sig förstådd, och kan genom tecken tydligt berätta för sin omgivning vad det vill.
Kan minska ditt barns frustration. Frustration kan uppkomma när ditt barn blir besviket eller om förväntningar inte fullföljts, detta kan t.ex. visa sig extra tydligt då barnet kommer i trotsåldern. Barnens vilja att kommunicera är stor, men det kan vara svårt för dig som förälder att förstå vad barnet vill. Genom att ge barnet ett sätt att kommunicera, genom tecken, kan kommunikationen bli tydligare och frustrationen minska.
Stärker bandet mellan dig och ditt barn; Med kommunikation fördjupar man en relation.
Ger ditt barn en snabbare språkutveckling. En del är oroliga för att teckenspråk försenar språkutvecklingen, men erfarenheten har visat motsatsen. Tecken hindrar inte barnets språkutveckling, utan det är snarare så att barnets språkutveckling stärks.

Kurser
Ta gärna kontakt med dövförening på hemorten, som kan tipsa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tips!
Teckenkort - den vänder sig till barn i förskole- och lågstadieåldern, deras familjer och anhöriga, pedagoger i förskolan och grundskolan samt andra professionella och intresserade som vill lära sig teckenspråk. Kortens motiv och tecken består av bland annat djur, leksaker och färger samt bokstäver och siffror. Materialet består av totalt 111 kort.

» Köp Teckenkort i vår webbshop

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2012-01-24
Uppdaterad: 2018-10-08