Teckenspråk i världen

Den internationella teckenspråksdagen firas årligen den 23 september och är en del av den internationella dövveckan. Anledningen till datumet är att World Federation of the Deaf bildades den 23 september 1951.

Det finns minst 160 teckenspråk i världen. Ett flertal länder har inkorporerat föreskrifter om teckenspråk i olika slag av lagstiftning, bland annat om undervisning på teckenspråk, tillgång till tolk och rätten för döva personer att använda teckenspråk, utbildning på teckenspråk, stöd åt människor med funktionsnedsättning och tillgänglighet till information på teckenspråk via massmedia.

I de nordiska länderna är skolsituationen för döva barn bra idag då alla döva barn får undervisning såväl om som på sitt förstaspråk, teckenspråk. I övriga världen är situationen sämre; 80-90 procent av alla döva barn får ingen utbildning alls och endast 1 procent får utbildning på teckenspråk. De flesta av världens döva barn bor i u-länder vilket innebär att de i stort sett inte får någon utbildning alls.

Internationella handalfabetet
Används av döva som har kontakt med döva från andra länder. 

Internationella handalfabetet

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-07-20
Uppdaterad: 2018-09-27