Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett språk med ett eget teckenförråd och egen grammatik. Teckenspråket är ett språk som uttrycks med kroppen och händerna och uppfattas med synen. Omkring 30.000 personer i Sverige använder det svenska teckenspråket.

Teckenspråk används i direkt kommunikation på samma sätt som hörande använder talspråk. I Sverige använder döva svenskt teckenspråk, liksom döva i andra länder använder sina nationella teckenspråk. Svenska språket är vårt andra språk och vi använder det i första hand för att skriva och läsa. Teckenspråket har funnits lika länge som det funnits döva och gruppen döva har utvecklat teckenspråket under alla år. Vi ser oss som en kulturell gemenskap och språklig minoritet.

Språket är en grundläggande rättighet för varje individ. Genom språket kan vi få till stånd en kommunikation med andra personer och kan utbyta tankar och utveckla en medvetenhet. Dessutom får vi nya begrepp om omvärlden och bättre förståelse för olika situationer. För att vi döva ska fungera i alla livssituationer fordras att samhället accepterar oss som teckenspråkiga samhällsmedborgare. Vårt språk är av central betydelse för vår gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. Genom den gemensamma kommunikationsformen har vi skapat en identitet och en egen kultur.

Den 1 juli 2009 trädde språklagen i kraft. Den reglerar även svenskt teckenspråk och innebär ett starkare skydd. Staten, landstingen och kommunerna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och arbeta för teckenspråket.

Mer om teckenspråk
Språkrådet: » www.sprakradet.se
Institutionen för lingvistik: » www.ling.su.se/teckenspråk
Brita Bergman, professor i teckenspråk, har gjort film: » Lite om det svenska teckenspråket

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skillnaden mellan Svenskt teckenspråk och Tecken som stöd
Broschyren "Svenskt teckenspråk och TSS - Detta är skillnaden" beskriver skillnaden mellan Svenskt teckenspråk och TSS (Tecken Som Stöd).

Det är en stor trygghet att vara fullt tvåspråkig, d.v.s. ha fått lära sig både svenska och teckenspråk som barn. En hörande förälder kommer aldrig att få kritik från sitt döva eller hörselskadade barn med eller utan CI, att det fått lära sig teckenspråk tidigt.

Svenskt teckenspråk och TSS - Detta är skillnaden

Hörselskadades Riksförbund har sammanställt ett dokument med information om TSS. Bakgrunden till dokumentet är att TSS efterfrågas både som kommunikationsmetod och som tolkmetod, men det saknas forskning och fakta om vad TSS egentligen är. Avsaknaden av forskning och annan dokumentation har gjort att det cirkulerat olika definitioner och uppfattningar om TSS. 

Tecken som stöd för tal, TSS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pocketboken "Teckenspråk till vardags"
Innehåller ungefär 430 tecken med illustrationer. » Kan beställas från vår webbshop

Illustrationer från boken.
På teckenspråk för

Folder "Vardagstecken att kunna lite..."
Med 29 tecken och information.
Vardagstecken att kunna lite...
» Finns i pappersformat och kan beställas från vår webbshop

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-02-23
Uppdaterad: 2019-03-14