Verktyg


» Likabehandlingsplan inom SDR och tillhörande regionala och lokala organisationer

Målet är att alla ska känna sig trygga och välkomna i vår verksamhet.

» Påverkansarbete för dövrörelsen
Våra bästa tips och råd för att effektivt påverka politiker och beslutsfattare.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-05-21
Uppdaterad: 2019-06-04