Vad vi gör

SDR bedriver intressepolitiskt arbete för teckenspråkiga döva, på alla samhällsnivåer och inom alla sektorer. Vi informerar allmänhet och påverkar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi tar också upp frågor som rör svenskt teckenspråk och teckenspråkiga döva hos myndigheter och andra beslutsfattare. SDR behövs för att synliggöra teckenspråkiga döva, och teckenspråkets avgörande betydelse för tillgänglighet och delaktighet och ett gott liv.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-02-25
Uppdaterad: 2014-11-13